• kreativita
  • webdesign
  • identita
  • vizualizace
Načítání
2020Tvorba webových stránek a vizuální identita
Přepněte na slunce!
Pro zprostředkovatele solárních panelů z Hodonína, firmu Rauchenberg, jsem vytvořil vizuální identitu, logo a webové stránky. Firma roste jako z vody!

Inspirující a naplňující spolupráce s klientem

Má spolupráce s firmou specializující se na zprostředkování, montáž a distribuci solárních panelů a tepelných čerpadel, byla opravdu inspirující a naplňující. Moje práce zahrnovala vytváření kompletní vizuální identity, včetně nového loga, navrhování tiskovin jako letáky a vizitky, a vytváření firemních webových stránek na míru. Tento projekt byl nejen o grafickém designu, ale také o hlubokém porozumění hodnotám a cílům firmy, aby byla vytvořena skutečně přesvědčivá a efektivní prezentace.

Poutavé firemní webové stránky, odrážející firemní benefity a služby

Firemní webové stránky byly navrženy tak, aby plně reprezentovaly a odrážely všechny hlavní benefity, reference a služby firmy. Stránky byly navrženy tak, aby byly intuitivní a uživatelsky přívětivé, s jasným a přehledným designem. Důraz byl kladen na prezentaci solárních panelů a tepelných čerpadel, jejich přínosů pro uživatele i pro životní prostředí. Stránky také obsahují detailní informace o službách a procesu instalace, aby potenciální zákazníci měli všechny potřebné informace na jednom místě.

Vizuální identita a logo šité na míru povaze a hodnotám firmy

Jedním z nejdůležitějších aspektů tohoto projektu bylo vytvoření nové vizuální identity a loga, které by reflektovaly hodnoty a povahu firmy. Logo bylo navrženo tak, aby symbolizovalo sílu a energii slunce, a bylo také jednoduché a snadno rozpoznatelné. Celková vizuální identita byla navržena tak, aby představovala firmu jako moderní a inovativní, ale zároveň důvěryhodnou a stabilní. Design byl také konzistentní napříč všemi tiskovinami a webovými stránkami, aby vytvořil silnou a soudržnou značku.

Stále pokračujeme v pravidelné spolupráci

Po dokončení těchto projektů jsme nadále pokračovali ve spolupráci. Tato trvalá spolupráce mi umožnila udržovat a aktualizovat vizuální identitu a webové stránky firmy tak, aby byly stále aktuální a odpovídaly měnícím se potřebám firmy a jejích zákazníků. Toto dlouhodobé partnerství také podporuje inovaci a rozvoj, což firmě pomáhá udržovat si konkurenceschopnou pozici na trhu.

Firemní webové stránky byly navrženy tak, aby plně reprezentovaly a odrážely všechny hlavní benefity, reference a služby firmy. Stránky byly navrženy tak, aby byly intuitivní a uživatelsky přívětivé, s jasným a přehledným designem. Důraz byl kladen na prezentaci solárních panelů a tepelných čerpadel, jejich přínosů pro uživatele i pro životní prostředí. Stránky také obsahují detailní informace o službách a procesu instalace, aby potenciální zákazníci měli všechny potřebné informace na jednom místě.

2019Tvorba webových stránek na míru
Vaše oblíbené pivo má svůj styl