• kreativita
  • webdesign
  • identita
  • vizualizace
Načítání
2023Vizuální identita a firemní maskot
Maskot prezentuje firmu nejlépe
Kromě moderního loga jsem pro firmu vytvořil také originálního firemního maskota, který pomáhá vytvářet její osobitý image.

Unikátní spolupráce

Co jsme spolu vytvořili

Moderní firma zaměřující se na prodej a distribuci zdravotnických potřeb mi svěřila tvorbu jejich vizuální identity. Cílem bylo vytvořit unikátní a přitom profesionální prezentaci, která by odpovídala jejich dynamickému postavení v tomto specifickém oboru. Kromě moderního loga jsme pro firmu vytvořili také originálního firemního maskota a s ním spojené 3D animace, které pomáhají vytvářet její osobitý image.

Moderní firemní prezentace a logo

Logo, které jsem vytvořil pro tuto firmu, odráží její zaměření na zdravotnictví a moderní přístup k obchodu. Je jednoduché, ale silné, s barevným schématem, které evokuje zdraví a péči. Je navrženo tak, aby bylo snadno rozpoznatelné a aby okamžitě komunikovalo, o jaký druh firmy jde.

Působivý polep dodávky v hlavní roli s maskotem

Vytvořili jsme návrh polepu firemní dodávky s maskotem v hlavní roli. Dodávka se díky tomu stala efektivním mobilním reklamním poutačem. Využili jsme maskota a jeho 3D animace pro poutavou prezentaci značky na cestách. Tato dodávka tak pomáhá rozšiřovat povědomí o firmě a přitahuje pozornost potenciálních zákazníků.

Maskot a 3D animace

Maskot, kterého jsem pro firmu vytvořil, se stal jedním z jejích hlavních identifikačních prvků. Je navržen tak, aby byl atraktivní a přátelský, a tak posiluje vztah mezi firmou a jejími zákazníky. 3D animace tohoto maskota pak přináší extra rozměr a živost, který činí prezentaci firmy ještě atraktivnější.

Příběh nekončí, spolupracujeme i nadále

Naše vzájemná spolupráce nekončí pouze vytvořením vizuální identity. Stále pokračujeme v pravidelné práci, v rámci které pomáhám firmě udržovat a dále rozvíjet její vizuální prezentaci. Spolupracujeme na dalších projektech, jako jsou aktualizace maskota a animací, tvorba nových marketingových materiálů a další věci. Toto partnerství umožňuje firmě stále zlepšovat svou vizuální komunikaci a lépe reagovat na měnící se potřeby trhu.

2023Střih videa / režie, animace, tvorba prezenatcí
Finanční svoboda hrou